تبلیغات
T A H L I L H A - نگاه تکنیکی ارتباطات سیار ایران ( همراه )
T A H L I L H A
بررسی خبر ها و تحلیل بازار سرمایه

بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 11 بهمن 1390
مشاهده میشود سهم پس از شیب زیاد و رسیدن به محدوده سقف خود در 5200 تومان وارد فاز استراحت شده..میزان سطح حمایتی 4600 تومان انبوه شده و احتمال اینكه از این محدوده پایین تر بیاید كف است و هدف سهم پس از كسب انرژی و میانگین های متحرك ema(3) و ema(20) هدف شكستن مقاومت است كه پس از آن به 5600 تومان خواهد رسید.چنانچه سطح حمایتی شكسته شود هدف نزول 4300 تومان است.
سایت تحلیلها
www.Tahlilha.com

طبقه بندی: تحلیل تکنیکال،  سیگنال خرید، 
برچسب ها: همراه، فرابورس، ارتباطات سیار ایران،
تحلیل از علیرضا حاجیان

نظر سنجی
کدام ویژگی سبد گردانی حرفه ای سایت را بهتر می دانید؟


خدمات سایت
گروه ها

تحلیل تکنیکال

تحلیل بورس ایران

بورس

تحلیل بورس

بورس opengl