تبلیغات
T A H L I L H A - نگاه تکنیکی کالسیمین (فاسمین)
T A H L I L H A
بررسی خبر ها و تحلیل بازار سرمایه

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 23 بهمن 1390باتوجه به جهت گیری سهم مبنی بر افت مقطعی از قله ی خود میتوان سهم را در موج چهارم خود در راه نزول دانست.محدوده 660 تا 650 خط حمایتی میباشد كه انتظار است از این محدوده پایین تر نیاید وگرنه موج چهار منطفی میشود و احتمال افت تا 560 را در نظر دارد ولی چنانچه از خط حمایتی پایین ناید هدف صعود در موج پنجم خود در هدف 800 تومان میباشد كه البته توقفی كوتاه در محدوده 750 خواهد داشت.

سایت تحلیلها
www.Tahlilha.com   
طبقه بندی: تحلیل تکنیکال،  سیگنال خرید، 
برچسب ها: فاسمین، کالسیمین،
تحلیل از مدیر سایت

نظر سنجی
کدام ویژگی سبد گردانی حرفه ای سایت را بهتر می دانید؟


خدمات سایت
گروه ها

تحلیل تکنیکال

تحلیل بورس ایران

بورس

تحلیل بورس

بورس opengl