تبلیغات
T A H L I L H A - دیدگاه تکنیکال تكنوتار ( تكنو )
T A H L I L H A
بررسی خبر ها و تحلیل بازار سرمایه

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 29 خرداد 1391

منطبق بودن دو كانال رگرسیون و هم فاصله در محدوده برخورد در 163 تومان این سطح را مقاومتی قوی برای سهم میداند.مقاومتی دیگر در محدوده 153 تومان نیز وجود دارد كه در صورت عبور نقطه صعودی سهم میباشد.حمایت 130 نیز قابل قبول اسن و در صورت برخورد مورد حمایت واقع شده و بازگشت داده میشود.هدف سهم در مقطع كنونی رسیدن به محدوده 153 تومان است كه برای عبور از آن باید محدوده حجم 800000 سهم در سطح تقاضا معامله شود.

 

مطالب فوق صرفاً دیدگاه نویسنده مطلب می باشد و فقط به عنوان یک دیدگاه مد نظر شما عزیزان باشد
سایت تحلیلها
www.Tahlilha.com


تعدادی از سود های قابل توجه سبد گردانی حرفه ای در سال 91 :
پلوله که در 47 تومان و 30 اردیبهشت برای خرید معرفی گردیده بود به هدف 55 گفته شده در کمتر از یک ماه رسید سود شیرین و خالص 14.7 درصدی مبارک اعضای سبد گردانی حرفه ای...

اما از گذشته :
تمحرکه 65 % با احتساب پایان صف خرید
حتوکا 25 % سود
سخزر 23% سود
ثاژن حدود 20 %  سود
دیگر سود ها را در بخش عملکرد سایت ببینید

  
طبقه بندی: تحلیل تکنیکال، 
برچسب ها: تكنوتار ( تكنو )، تكنوتار، تكنو،
تحلیل از علیرضا حاجیان

نظر سنجی
کدام ویژگی سبد گردانی حرفه ای سایت را بهتر می دانید؟


خدمات سایت
گروه ها

تحلیل تکنیکال

تحلیل بورس ایران

بورس

تحلیل بورس

بورس opengl